Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rubia tinctorum
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή
Rubus candicans Βατομουριά η δίχρωμη
Rubus canescens Βατομουριά η σταχτόχρωμη
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Rubus saxatilis
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rumex acetosa
Rumex acetosella acetoselloides
Rumex acetosella multifidus
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex balcanicus
Rumex bucephaloforus aegaeus
Rumex bucephaloforus graecus
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex cristatus