Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη