Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium sphaerocephalon trachypus
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon arvense
Allium sipyleum
Allium scorodoprasum rotundum
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Allium schoenoprasum
Allium rubrovittatum
Allium roseum
Allium ritsii
Allium platakisii
Allium pillosum
Allium phthioticum
Allium parnassicum parnassicum
Allium parnassicum minoicum
Allium paniculatum euboicum
Allium paniculatum villosulum
Allium paniculatum paniculatum
Allium paniculatum fuscum
Allium pallens pallens