Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus idaeus
Astragalus lacteus
Alyssum tenium
Astragalus mayeri
Astragalus mesopterus
Astragalus monspessulanus
Astragalus odoratus
Astragalus onobrychis
Astragalus physocalyx
Astragalus pubiflorus
Astragalus purpureus
Ammi visnaga
Astragalus sericophyllus
Astragalus sirinicus
Astragalus spruneri
Astragalus taygeteus
Ampelodesmos mauritanica
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Campanula cervicaria