Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea grisebachii occidentalis
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Luzula alpinopilosa obscura
Knautia drymeia nympharum
Silene nutans nutans
Helianthemum nummularium nummularium
Nepeta nuda nuda
Crocus biflorus nubigena
Acinos alpinus nomismophyllus
Silene nocturna nocturna
Brassica cretica nivea
Crocus sieberi nivalis
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Solanum nigrum nigrum
Verbascum nigrum nigrum
Papaver argemone nigrotinctum
Aquilegia nigricans nigricans
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Trifolium nigrescens nigrescens
Nigritella nigra nigra