Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Achillea chrysocoma
Achillea clusiana
Achillea clypeolata
Achillea coarctata
Achillea collina
Achillea cretica
Achillea crithmifolia
Achillea depressa
Achillea distans
Achillea fraasii
Achillea grandiflora
Achillea holosericea
Achillea ligustica
Achillea lingulata
Achillea millefolium
Achillea nobilis
Achillea pindicola integrifolia
Achillea pindicola pindicola
Achillea setacea
Achillea stricta