Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Juniperus phoenicea Θαμνοκυπάρισσο
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Zygophyllum album Ζυγόφυλλο το λευκό