Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Anthyllis aurea
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria pulchella
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria hispidissima
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Antirrhinum majus majus
Antirrhinum siculum
Apatura ilia Απάτουρα του Ιλίου
Apatura iris Απάτουρα η Ίρις