Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Artemisia alba
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Artemisia campestris campestris
Artemisia eriantha
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Artemisia vulgaris
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Arum alpinum
Arum creticum
Arum dioscoridis
Arum elongatum
Arum idaeum
Arum italicum
Arum maculatum
Arum nickelii
Arum petteri
Arundo donax
Arundo plinii