Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Eragrostis pilosa
Erica arborea Δεντρορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Erodium ciconium Ερωδιός ο πελαγόμορφος
Erodium gruinum Ερωδιός ο ερωδιόμορφος
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Erodium hoefftianum Ερωδιός του Χόεφτ
Erodium malacoides Ερωδιός ο μαλακόμορφος
Erodium absinthoides
Erodium acaule