Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum adenanthum
Verbascum aphentulium
Verbascum arcturus
Verbascum baldaccii
Verbascum banaticum
Verbascum blattaria
Verbascum boissieri
Verbascum botuliforme
Verbascum chaixii chaixii
Verbascum cylindrocarpum
Verbascum cylleneum
Verbascum daenzeri
Verbascum delphicum
Verbascum densiflorum
Verbascum dieckianum
Verbascum epixanthinum
Verbascum eriophorum
Verbascum euboicum
Verbascum foetidum
Verbascum glabratum bosnense