Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardaria draba draba
Cardopatum corymbosum
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus candicans
Carduus euboicus
Carduus hamulosus hamulosus
Carduus kerneri scardicus
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus sporadum
Carduus personata ablidus
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Carex acuta
Carex appropinquata
Carex atrata atrata
Carex canescens
Carex caryophyllea