Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Reseda alba
Reseda arabica
Reseda lutea
Reseda luteola
Reseda orientalis
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Rhacocleis agiostratica Ρακοκλεής του Αγιοστράτη
Rhacocleis anatolica Ρακοκλεής ο ανατολικός
Rhacocleis distinguenda Ρακοκλεής …
Rhacocleis edentata Ρακοκλεής ο νωδός
Rhacocleis germanica Ρακοκλεής ο γερμανικός
Rhacocleis graeca Ρακοκλεής ο γραικός
Rhacocleis insularis Ρακοκλεής ο νησιωτικός
Rhacocleis silvestrii Ρακοκλεής ο δασικός
Rhacocleis trilobata Ρακοκλεής ο τρίβολος
Rhacocleis uvarovi Ρακοκλεής ο ουβαρόφιος
Rhacocleis werneri Ρακοκλεής του Βέρνερ
Rhagadiolus edulis