Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική
Anthemis melanolepis Ανθεμίδα η μελανόλεπις
Anthemis parnesia Ανθέμιδα της Πάρνηθας
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Arenaria leptoclados Αρενέρια η λεπτόκλαδη
Arenaria leucadia Αρενάρια της Λευκάδας
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος