Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sinapis arvensis
Sison amomum
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium irio
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisymbrium orientale
Sisymbrium polyceratium
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Smilax aspera
Smyrnium creticum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium orphanidis
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Solanum cornutum
Solanum dulcamara
Solanum elaeagnifolium
Solanum luteum alatum
Solanum luteum luteum