Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Apium nodiflorum
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina alpina
Arabis alpina caucasica
Arabis bryoides
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum alyssoides Άλυσσο το αλυσσοειδές
Alyssum simplex Άλυσσο το απλό