Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Carduus acicularis Κάδρος
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viscum album album Ιξός
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Juniperus communis communis Θαμνόκεδρο