Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea psilacantha
Centaurea pseudocadmea
Centaurea princeps
Centaurea prespana
Centaurea poculatoris
Centaurea pindicola
Centaurea pinardii
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας
Centaurea peucedanifolia
Centaurea pelia
Centaurea paxorum Κενταύρια των Παξών
Centaurea pawlowskii
Centaurea parilica
Centaurea pannosa
Centaurea pangaea
Centaurea ossaea
Centaurea orphanidea thessala
Centaurea orphanidea orphanidea