Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Cicerbita alpina
Cicer graecum
Cicer incisum
Cichorium endivia Αντίδι
Cichorium intybus
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Cichorium spinosum
Cicuta virosa
Cionura erecta
Circaea luteliana
Cirsium appendiculatum