Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Tragopogon pterodes
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Tribulus terrestris
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium arvense
Trifolium aurantiacum
Trifolium aureum
Trifolium badium
Trifolium barbeyi
Trifolium bocconei
Trifolium boissieri
Trifolium campestre campestre
Trifolium cherleri
Trifolium clypeatum