Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus boissieri
Thymus cilicicus
Thymus comptus
Thymus degenii
Thymus dolopicus
Thymus holosericeus
Thymus laconicus
Thymus leucospermus
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus longicaulis chaubardii
Thymus longicaulis longicaulis
Thymus parnassicus
Thymus plasonii
Thymus praecox jankae
Thymus praecox polytrichus
Thymus praecox zygiformis
Thymus pulegioides
Thymus rechingeri macrocalyx
Thymus rechingeri rechingeri
Thymus samius