Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum hoppeanum
Taraxacum megalorhizon
Taraxacum minimum
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum nudum
Taraxacum officinale
Taraxacum parnassicum
Taraxacum pindicola
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum protervum
Taraxacum radinum
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum scolopendrium
Taraxacum serotinum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum vexatum
Taraxacum xanthiense
Taxus baccata Ίταμος
Teesdalia coronopifolia