Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium theophrasti
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Cervus elaphus Ελάφι
Ceryle rudis Κήρυλος
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Ceterach officinarum