Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subsecundum
Sphenopus divaricatus
Spiranthes spiralis
Spirodela polyrhiza
Sporobolus pungens
Stachys acutifolia
Stachys alopecurus
Stachys alpina
Stachys angustifolia
Stachys annua
Stachys arvensis
Stachys atherocalyx
Stachys balcanica
Stachys candida
Stachys cassia
Stachys chrysantha
Stachys cretica cretica
Stachys cretica smyrnaea
Stachys decumbens