Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Sorghum bicolor
Sorghum halepense
Sparganium angustifolium
Sparganium erectum erectum
Sparganium erectum neglectum
Spartium junceum Σπάρτο
Spergula arvensis
Spergula pentandra
Spergularia bocconii
Spergularia diandra
Spergularia heldreichii
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia media
Spergularia rubra
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Sphagnum contortum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum palustre