Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potamogeton nodosus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton pusillus
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Platycleis ebneri acuminata Πλατυκλεΐς ο απεξεσμένος
Podarcis milensis adolfjordansi Γουστέρα των Ανάνων
Platycleis affinis affinis Πλατυκλεΐς ο γείτων
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Paronychia albanica albanica
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Pteridium aquilinum aquilinum
Phalaris arundinacea arundinacea
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Plantago atrata atrata