Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arabis glabra
Arabis laxa
Arabis longistyla
Arabis muralis
Arabis pseudoturritis
Arabis sagittata
Arabis subflava
Arabis sudetica
Arabis turrita
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Arbutus unedo Κουμαριά
Arceuthobium oxycedri
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium tomentosum
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Aremonia agrimonoides pouzarii
Arenaria biflora