Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Rhus coriaria Ρούδι
Ruspolia nitidula Ρουσπόλια η στιλβούσα
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Punica granatum Ροδιά
Prunus persica Ροδακινιά
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο