Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Paratettix meridionalis Παρατέττιξ ο μεσημβρινός
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Pachytrachis gracilis Παχύτραχις η χαρίσσεια
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη