Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Astragalus glycyphyllos
Astragalus graecus
Astragalus hellenicus
Astragalus idaeus
Astragalus lacteus
Astragalus lusitanicus orientalis
Astragalus mayeri
Astragalus mesopterus
Astragalus monspessulanus
Astragalus odoratus
Astragalus onobrychis
Astragalus physocalyx
Astragalus pubiflorus
Astragalus purpureus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Astragalus sericophyllus
Astragalus sirinicus
Astragalus spruneri
Astragalus taygeteus
Astragalus thracicus cylleneus