Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Phocaena phocaena Φώκαινα
Phlomis tuberosa
Phlomis samia
Phlomis pichleri
Phlomis lycia
Phlomis lanata
Phlomis herba-venti pungens
Phlomis fruticosa
Phlomis floccosa
Phlomis cretica
Phleum subulatum subulatum
Phleum subulatum ciliatum
Phleum pratense
Phleum phleoides