Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pilczii
Trifolium pignantii
Trifolium physodes
Trifolium phleoides
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium patulum
Trifolium patens
Trifolium parnassi
Trifolium pannonicum
Trifolium pallidum
Trifolium pallescens
Trifolium ochroleucon
Trifolium noricum
Trifolium nigrescens nigrescens
Trifolium nervulosum
Trifolium mutabile
Trifolium micranthum
Trifolium michelianun
Trifolium medium balcanicum