Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Pica pica galliae Καρακάξα
Pica pica pica Καρακάξα
Picea abies Ερυθροελάτη
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Picris altissima
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Picris hieracioides hieracioides
Picris pauciflora
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα