Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum subulatum ciliatum
Phleum subulatum subulatum
Phlomis cretica
Phlomis floccosa
Phlomis fruticosa
Phlomis herba-venti pungens
Phlomis lanata
Phlomis lycia
Phlomis pichleri
Phlomis samia
Phlomis tuberosa
Phocaena phocaena Φώκαινα
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων