Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Petrorhagia cretica
Petrorhagia dianthoides
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Petrorhagia illyrica illyrica
Petrorhagia illyrica taygetea
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia prolifera