Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium runemarkii
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium theophrasti
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Ceterach officinarum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό