Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Carpobrotus edulis
Campanula tubulosa
Campanula euboica
Caltha palustris
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Carpobrotus acinaciformis
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaespartium sagittale
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Campanula trichocalycina
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Citrullus colocynthis
Carlina tragacanthifolia
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός