Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium candelabrum
Calamagrostis arundinacea
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Colchicum kochii
Cirsium eriophorum
Cardamine carnosa
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cirsium hypopsilum
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Cistanche phelypaea
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Citrullus colocynthis
Cladium mariscus
Cuscuta atrans