Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes inexpectans
Asplenium trichomanes trichomanes
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Aster creticus
Aster novi-belgii
Aster tripolium pannonicus
Asteriscus maritimus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Astragalus creticus creticus
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus depressus
Astragalus drupaceus
Astragalus excapus
Astragalus glycyphylloides