Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene nocturna nocturna
Silene nutabunda Σιληνή
Silene nutans nutans
Silene oligantha
Silene oligantha parnesia
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene orbelica
Silene orphanidis
Silene otites
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene paradoxa
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene parnassica serbica
Silene parnassica vourinensis
Silene pentelica
Silene pinetorum pinetorum
Silene pinetorum sphaciotica
Silene pratensis