Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene integripetala lidenii
Silene integripetala greuteri
Silene integripetala integripetala
Silene integripetala elafonesiaca
Silene intonsa
Silene ionica
Silene italica italica
Silene italica peloponnesiaca
Silene laconica
Silene leptoclada
Silene lerchenfeldiana
Silene linifolia
Silene longipetala
Silene lydia
Silene macrodonta
Silene melzheimeri
Silene multicaulis stenocalycina
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene multicaulis cretica