Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene nocturna nocturna
Silene nutabunda Σιληνή
Silene nutans nutans
Silene oligantha
Silene oligantha parnesia
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene orbelica
Silene orphanidis
Silene otites
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene paradoxa
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica pindicola
Silene parnassica serbica
Silene parnassica vourinensis
Silene pentelica
Silene pinetorum pinetorum
Silene pinetorum sphaciotica
Silene pratensis