Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria orientalis pinnatifida
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria naxensis
Scutellaria hirta
Scutellaria galericulata
Scutellaria columnae columnae
Scutellaria altissima
Scutellaria alpina
Scutellaria albida albida
Scutellaria albida vacillans
Scrophularia umbrosa
Scrophularia spinulescens
Scrophularia scopolii
Scrophularia peregrina
Scrophularia nodosa
Scrophularia myriophylla
Scrophularia lucida
Scrophularia laciniata
Scrophularia heterophylla
Scrophularia canina canina