Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera cucullata
Centranthus ruber sibthordii
Centranthus ruber ruber
Centranthus nevadensis sieberi
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Centranthus longiflorus junceus
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium erythraea rhodense
Centaurium erythraea erythraea
Centaurium erythraea turcicum
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurea zuccariniana