Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oxalis articulata
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Oxyria digyna
Oxytropis pilosa
Oxytropis prenja
Oxytropis purpurea
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι
Pachychilon pictus Χειλάς
Pachytrachis gracilis Παχύτραχις η χαρίσσεια
Paeonia clusii
Paeonia mascula hellenica
Paeonia mascula mascula
Paeonia mascula russii
Paeonia parnassica
Paeonia peregrina
Paeonia rhodia
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Pallasiella turcomana Παλλαζιέλλα η Τουρκομανική
Pallenis spinosa microcephala