Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orobanche grisebachii
Orobanche hederae
Orobanche lavantulacea
Orobanche loricata
Orobanche lutea
Orobanche major
Orobanche minor
Orobanche pancicii
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Orobanche purpurea
Orobanche ramosa mutelii
Orobanche ramosa nana
Orobanche ramosa ramosa
Orobanche rechingeri
Orobanche reticulata
Orobanche sanguinea
Orobanche schultzii
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο