Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scleranthus perennis marginatus
Scleranthus perennis perennis
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera austriaca austriaca
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scorzonera lanata
Scorzonera mollis idaea
Scorzonera mollis mollis
Scorzonera parviflora
Scorzonera purpurea peristerica