Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Sambucus racemosa Ανδριανός
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Sedum delicum Σέδο
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum samium Σέδο της Σάμου