Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Nuphar lutea
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Nymphaea alba
Nymphalis antiopa Νυμφαλίς η Αντιόπη
Nymphalis polychloros Νυνφαλίς η πολύχλωρος
Nymphalis xanthomelas Νυμφαλίς η ξανθομέλας
Nymphoides peltata
Ochrilidia tibialis Οχριλιδία η κνημιδοφόρος
Odontites glutinosa
Odontites linkii
Odontites lutea
Odontites verna serotina
Odontopodisma decipiens decipiens Οδοντοπόδισμα το δελεαστικό
Oecanthus pellucens calinensis Οίκανθος ο καλινένσιος
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων