Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Carum strictum
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Crocus chrysanthus